Już 40 lat

cykl_kwitniecia-1

27/05/2019 | Codzienna pielęgnacja – cykl kwitnięcia

cykl_kwitniecia

Orchidee JMP Flowers są pod opieką naszego zespołu specjalistów przez okres 10–12 miesięcy, zanim zostaną przekazane do klientów. Dzięki temu tak długo kwitną – od 3 miesięcy do nawet pół roku, jeśli będą właściwie pielęgnowane. Każda orchidea opuszczająca nasze szklarnie ma co najmniej 3–5 otwartych kwiatów oraz liczne nowe pąki, co powoduje, że kolejne kwiaty będą rozwijać się stale w kolejnych tygodniach

Jak rozmnażać orchidee w domu?

Bardzo trudno jest uzyskać orchideę z nasion w warunkach domowych. Nawet jeśli uda Ci się wytworzyć nasiona, to wydajność kiełkowania może wynieść około 0–5% (w laboratorium 60–95%). Aby nasiona zakiełkowały, należy przygotować właściwą pożywkę, zapewnić odpowiednią wilgotność i temperaturę oraz dbać o sterylne warunki, by nasiona nie spleśniały.

Jeśli już uda się uzyskać roślinę z nasion, to aby zakwitła, konieczne będzie uprawianie jej przez 3–5 lat. Taka roślina będzie mieszańcem (hybrydą, krzyżówką) cech rodziców, a każde nasiono będzie inne pod względem genetycznym. W precyzyjnie kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i szklarniowych, czas wzrostu doświetlanych i nawożonych orchidei wynosi średnio od 2 do 3 lat.

Najłatwiej jest rozmnożyć orchideę wegetatywnie z keiki, czyli małej sadzonki tworzącej się na pędzie kwiatowym lub u nasady liści, w miejscu pędu kwiatowego. Phalaenopsis wytwarza takie rozmnóżki, kiedy gotowa jest do kwitnięcia, a jednocześnie temperatura jest na tyle wysoka, że roślina nie przechodzi w fazę wzrostu generatywnego (wytwarzanie kwiatów). Keiki jest klonem rośliny macierzystej, co oznacza, że pod względem genetycznym jest identyczna jak roślina macierzysta.

keiki

keiki – mała sadzonka tworząca się na pędzie kwiatowym lub u nasady liści, w miejscu pędu kwiatowego
CODZIENNA OPIEKA NAD PRZEKWITNIĘTĄ ORCHIDEĄ
 Podlewanie  Nawożenie  Oświetlenie  Niższa temperatura  Cierpliwość
         
raz na 4–10 dni zanurzenie doniczki w wodzie na 10–60 minut nawóz do orchidei w niewielkiej ilości zalecanej przez producenta dużo rozproszonego światła optymalnie 18˚C roślina potrzebuje czasu

Ponowne kwitnięcie

Orchidee JMP Flowers są bardzo silne, dlatego stosunkowo łatwo wywołać ponowne kwitnięcie. Najłatwiej uzyskasz kwitnięcie z pąka pomocniczego, przez odpowiednie przycięcie pędu po przekwitnięciu. Na uzyskanie całkiem nowych pędów poczekasz dłużej, ponieważ najpierw roślina musi odpocząć i nabrać sił (wyprodukuje w tym czasie nowe liście). Jeśli przytniesz przekwitnięty pęd prawidłowo, to masz szansę na wypuszczenie przez orchideę pędu bocznego. Istotnym czynnikiem wspierającym kwitnięcie jest dość niska temperatura (16–18˚C).

ponowne_kwitniecie_wykres

Wariant 1

PRZYCINANIE

Gdy roślina przekwitnie, a pęd jest wciąż zielony, przytnij pęd w międzywęźlu, ok. 1 cm nad najwyższym węzłem (na rysunku miejsce oznaczone literą A). Jeśli pęd będzie po tym żółkł, przytnij pęd 1 cm nad kolejnym węzłem (na rysunku miejsce oznaczone literą B). Z pąka pomocniczego, czyli z węzła, po kilku tygodniach orchidea powinna wypuścić nowy pęd.

Wariant 2

PRZYCINANIE

Jeżeli pędy uschły całe lub prawie całe, obetnij je u nasady (na rysunku miejsce oznaczone literą C). Przed ponownym zakwitnięciem, roślina najpierw wyprodukuje nowe liście. W tym momencie najlepiej przenieś ją do chłodnego, jasnego pomieszczenia, np. na parapet północnego okna lub na ganek. Po kilku miesiącach orchidea wypuści nowy pęd.

kwitniecie
facebook
facebook