Już 40 lat

budowa_orchidei_art

03/08/2017 | Jak zbudowana jest orchidea?

Specyficzne warunki występujące w dżungli wytworzyły w orchideach nietypowe sposoby na przetrwanie, rozwój i rozmnażanie, które uzewnętrzniają się w ich budowie. Wśród licznych kwiatów rosnących w lasach tropikalnych niełatwo o zainteresowanie owadów i kolibrów, które przenoszą pyłek.

budowa_orchidei

Orchidee wytworzyły więc jedne z najpiękniejszych kwiatostanów w przyrodzie. Niezwykły sposób zakorzeniania – nawet na wysoko położonych gałęziach, znajduje swoje odzwierciedlenie w specyficznej budowie korzeni. W naturalnych warunkach nie potrzebują one ziemi, za to świetnie potrafią owinąć się wokół gałęzi.

Słowniczek

Ćmówka 

Polska nazwa Phalaenopsis, czyli rodzaju roślin z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Nazwa rodzajowa Phalaenopsis nadana została przez Carla Ludwiga Blume w 1825 roku. Słowo phalaena oznacza w systemie Karola Linneusza rodzaj obejmujący ćmy, a końcowy człon nazwy rodzajowej –opsis– znaczy „podobny”. Częściej używa się obecnie spolszczonej nazwy falenopsis.

Keiki 

Po hawajsku „dziecko“ – wyrasta z pędu kwiatowego, na jednym z węzłów lub bezpośrednio z bulwy (basalkeiki). Pod względem genetycznym jest idealną kopią rośliny, z której pochodzi.

Epifit 

Inaczej porośle lub aerofit – roślina wykorzystująca inny gatunek rośliny jako podporę. Najczęściej nie jest pasożytem, a odżywia się samodzielnie.

Turgor

Stan napięcia ściany komórkowej, powstający w wyniku działania ciśnienia hydrostatycznego wewnątrz komórki. Jego wynikiem jest stan jędrności tkanek roślinnych.

Monsun

Wiatr sezonowy, wiejący między oceanem a lądem, który zmienia swój kierunek w zależności od pory roku – w zimie wieje z lądu w stronę morza, a w lecie odwrotnie. Wiatr ten kształtuje klimat u południowych i wschodnich wybrzeży Azji. Odpowiedzialny jest za występowanie pory deszczowej (monsun letni) oraz suchej (monsun zimowy).

Fotosynteza

Kluczowa dla życia na ziemi biochemiczna przemiana, w trakcie której w komórkach zawierających chlorofil wytwarzane są związki organiczne z materii nieorganicznej.

Chlorofil

Organiczny związek chemiczny, obecny m.in. w roślinach i nadający ich częściom zielony kolor (np. liściom). Jego funkcją jest rozpoczęcie procesu fotosyntezy poprzez wychwytywanie kwantów światła z otoczenia.

facebook
facebook