Polska Stolica Kwiatów

Firma rodzinna roku 2020

30/12/2020

JMP Flowers – Firmą Rodzinną roku 2020

Magazyn „Forbes” przyznał wyróżnienie w pięciu kategoriach: Rodzinny Ambasador Roku, Rodzinny Filantrop Roku, Zrównoważony Rozwój, Rodzinny Akcelerator, oraz Firma Rodzinna Roku. W tej ostatniej kategorii prestiżową nagrodę otrzymaliśmy MY – rodzina Ptaszków ze Stężycy.

– Od ponad 60 lat uprawiamy kwiaty pod szkłem i przekazujemy sobie tę cenną wiedzę i doświadczenie z pokolenia na pokolenie – powiedział Jarosław Ptaszek, Prezes JMP Flowers. Cieszymy się, że wszystkie nasze dzieci chcą kontynuować tradycje rodzinne – dodał.

– Jestem szczególnie dumna z tego, że udało nam się połączyć pracę i rodzinę w jednym miejscu, w jednej firmie – podkreślała Maria Ptaszek, żona Jarosława Ptaszka, formalnie także członek zarządu JMP Flowers.

To niezwykle ważna nagroda, która dopełnia nasze wartości, jakimi są pracowitość, zaangażowanie i rozwój. Jako rodzinny biznes stwarzamy nowe miejsca pracy, nie zapominając o przyjaznej atmosferze oraz wspieraniu pracownika w jego rozwoju.

W trosce o stały rozwój naszych pracowników w JMP Flowers powstał Program Rozwoju Społecznego Pracowników (PRSP) z pokaźnym budżetem, który ma na celu motywować i wspierać w poszerzaniu swoich kompetencji.

facebook
facebook