Już 40 lat

Power

JMP Flowers Power

JMP Flowers Power Sp. z.o.o. prowadzi na podstawie koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działalność związaną z:

  1. wytwarzaniem energii elektrycznej
  2. dystrybucją paliw gazowych
  3. obrotem paliwami gazowymi

W JMP Flowers Power Sp. z o.o. oraz w powiązanych z nim gospodarstwach ogrodniczych JMP zbudowano zaplecze personalne złożone z inżynierów elektryków, monterów i specjalistów utrzymania ruchu mających wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do realizacji projektów budowy nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji, a także ich utrzymania.

Firma dysponuje fachową wiedzą z dziedziny elektryki i mechaniki.

W ramach działalności firmy JMP Flowers Power wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna w siedmiu źródłach o łącznej mocy 9,523 MW, każda z jednostek wytwórczych składa się z silnika tłokowego zasilanego paliwem którym jest gaz ziemny. Silnik napędza generator trójfazowy wytwarzający energię elektryczną. Jednostki wytwórcze pracują w trzech zespołach (Elektrowniach)

Projekty Unijne

Nazwa ProjektuNazwa Programu
Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0019/18-00

Wartość projektu: 13 536 150,00 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 5 671 600,00 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.


Nazwa ProjektuNazwa Programu
Budowa nowej jednostki
wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe.
Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

JMP Flowers Power Spółka z o.o realizuje projekt pn. Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe dofinansowany ze środków Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS.01.06.01-00-0045/16-00

Wartość projektu: 13 479 464,22 złotych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 239 498,04 złotych

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wolumenu wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zostanie zapewniona ciągłość i pewność świadczenia przez Spółkę usług doświetlania i przygotowania powietrza dla uprawy roślin ozdobnych. Zwiększeniu ulegnie wolumen energii elektrycznej produkowanej w regionie. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej i potencjalnego ograniczenia emisji CO2 w porównaniu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnej elektrociepłowni.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

JMP Flowers Power Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako beneficjent projektu Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe współfinansowanego w ramach Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

Gaz

Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r.Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 12.2020 r. Pobierz
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych Pobierz
Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.08.2020 r. Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r. Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2019 r. Pobierz
Taryfy gazowe obowiązujące od dnia 01.05.2019 r. Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r. Pobierz
Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2018 r. Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej Pobierz
IRiESD Pobierz
Raport z konsultacji IRiESD Pobierz
Projekt do konsultacji IRiESD Pobierz
Zatwierdzenie Planu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. Pobierz
Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego 11.2017 r. Pobierz
Aktualne taryfy gazowe Pobierz
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Pobierz
Wniosek o przyłączenie do sieci Pobierz
Procedura zmiany sprzedawcy zawarta w projekcie IRiESD Pobierz
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego Pobierz
Średniomiesięczne ciepło spalania i liczba Wobbego Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej Pobierz

Przetargi

Data publikacji Nazwa przetargu Status Link
07/06/2021 Budowa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu- dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz w ramach projektu: Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.

otwarte

06/03/2020 Dorota Goździcka
06/03/2020 Paulina Kalbarczyk
06/03/2020 Radosław Rudzki

Wiek 26 lat Miejsce zamieszkania Kaleń Drugi Wykształcenie Wyższe -Społeczna Akademia Nauk na kierunku Logistyka Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od roku (wrzesień 2019) Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Kierowca kat. C+E w ruchu międzynarodowym, Kierowca kat. D Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Certyfikat kompetencji zawodowych Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? […]

06/03/2020 Bartłomiej Krupiński
12/12/2019 Warszawa – Bakalarska

Targowisko Kwiatoweul. Bakalarska 2, 00-001 WarszawaPawilon 189-192tel. +48 22 846 30 32bakalarska@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 3:00 – 14:00Sobota: 3:00 – 14:00Niedziela: 4:00 – 9:00 Przedstawiciel Handlowy o. Warszawatel. +48 500 134 652tel. +48 505 273 029

03/10/2019 Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW.

zamknięte

27/05/2019 Warszawa – Bronisze

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA – BRONISZEul. Poznańska 98, 05-850 BroniszeBronisze BOX nr A52-A55 / A41- A43tel. +48 22 721 60 05    bronisze@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 4:00 – 10:30Sobota: 4:00 – 10:30Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Warszawatel. +48 500 134 652tel. +48 505 273 029

26/05/2019 Łódź

Giełda Ogrodnicza w Łodziul. Równa 3, 93-348 Łódźtel. +48 42 680 22 19lodz@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek: 3:00 – 11:00Wtorek: 2:00 – 10:00Środa: 3:00 – 11:00Czwartek: 2:00 – 10:00Piątek: 3:00 – 11:00Sobota: 3:00 – 10:00 Przedstawiciel Handlowy o. Łódźtel. +48 519 637 594

26/05/2019 Gdańsk

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze SA – RENKul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk Pawilon 86-90tel. +48 58 762 78 98gdansk@jmpflowers.pl Godziny otwarcia:Poniedziałek: 2:30 – 10:30Wtorek: 3:30 – 10:30Środa: 2:30 – 10:30Czwartek: 3:00 – 10:00Piątek: 2:30 – 10:30Sobota: 3:30 – 11:00 Przedstawiciel Handlowy o. Gdańsktel. +48 690 175 301tel. +48 510 209 682

26/05/2019 Kielce

Świętokrzyski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.ul. Magazynowa 4, 25-565 Kielcetel. +48 41 362 81 33kielce@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 16:00Sobota: 6:00 – 13:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Kielcetel. +48 512 652 244

26/05/2019 Lublin – Elizówka

Lubelski Rynek Hurtowy SA w ElizówceElizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, BOX 4-7elizowka@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 11:00Sobota: 6:00 – 9:30Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Lublintel. +48 505 273 033

26/05/2019 Rzeszów

Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt SAul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów BOX 38tel. +48 17 864 25 52rzeszow@jmpflowers.plGodziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 5:00 – 11:00Sobota: 5:00 – 11:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Rzeszówtel. +48 509 679 944tel. +48 510 209 350

26/05/2019 Tychy

Śląska Giełda Kwiatowa Synergiaul. Sadowa 3, 43-100 TychyHala Kwiatowa, Rynek 3tel. +48 32 780 36 50tychy@jmpflowers.pl Godziny otwarcia:Poniedziałek: 6:00 – 13:00Wtorek: 0:00 – 13:00Środa: 6:00 – 13:00Czwartek: 0:00 – 13:00Piątek: 5:00 – 13:00Sobota: 0:00 – 13:00Niedziela: 6:30 – 10:00 Przedstawiciel Handlowy o. Tychytel. +48 501 514 743

26/05/2019 Wrocław

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SAul. Giełdowa 12, 52-438 WrocławBOX 12-13tel. +48 71 364 55 28wroclaw@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek: 3:30 – 10:00Wtorek: 4:30 – 10:00Środa: 3:30 – 10:00Czwartek: 2:30 – 10:00Piątek: 3:30 – 10:00Sobota: 4:30 – 10:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Wrocławtel. +48 519 637 559

26/05/2019 Białystok

Filia JMP Flowers w Białymstoku ul. gen. W. Andersa 69, 15-113 Białystoktel: +48 85 688 32 98e-mail: bialystok@jmpflowers.plGodziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 7:00 – 17:00Sobota: 7:00 – 15:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Białystok:tel. +48 501 514 531tel. +48 510 209 164

26/05/2019 Kraków

Centrum Giełdowo-Handlowe Balickaul. Balicka 56, 30-149 Krakówtel. +48 12 636 64 39 krakow@jmpflowers.plGodziny otwarcia: Poniedziałek – Piątek: 3:00 – 9:00Sobota: 3:00 – 8:00 Przedstawiciel Handlowy o. Krakówtel. +48 500 290 535tel. +48 504 406 618

26/05/2019 Poznań

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza SAul. Franowo 1, 61-302 PoznańBOX 64-66 75-77tel. +48 61 876 36 76poznan@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 4:00 – 13:00Sobota: 4:00 – 13:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Poznańtel. +48 505 273 071tel. +48 518 301 997

26/05/2019 Radom

Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy SAPawilon przy giełdzieul. Lubelska 65, 26-600 Radomtel. +48 510 209 586radom@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek – Piątek: 6:00 – 17:00Sobota: 6:00 – 12:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Radomtel. +48 500 290 454

26/05/2019 Bydgoszcz

Filia JMP Flowers (budynek firmy Hart)ul. Nowotoruńska 6, 85-839 Bydgoszcztel. +48 510 851 648bydgoszcz@jmpflowers.plGodziny otwarcia:Poniedziałek: 5:30 – 17:00Wtorek: 6:00 – 17:00Środa: 5:30 – 17:00Czwartek: 6:00 – 17:00Piątek: 5:30 – 17:00Sobota: 6:00 – 12:00Niedziela: Nieczynne Przedstawiciel Handlowy o. Bydgoszcztel. +48 510 209 898

26/05/2019 Stężyca

JMP Flowers Grupa Producentów sp z o.o.ul. Zielona 48, 08-540 StężycaNIP: 506-011-22-54KRS 0000483988 tel. +48 81 888 95 71www.jmpflowers.pl Przedstawiciel Handlowy o. Stężycatel. +48 508 377 838

26/05/2019 Wojciech Lipski
26/05/2019 Martyna Ukleja
26/05/2019 Wojciech Barański

Zespół – Pytania Wiek 30 Miejsce zamieszkania Stężyca/Prażmów Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 8 lat Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Cięcie i pielęgnacja róż, brygadzista na róży, lustracja na róży, specjalista do spraw klimatu i nawadniania na Storczyku. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Dołączenie do zespołu rozwijającego dział […]

26/05/2019 Renata Pracz

Zespół – Pytania Wiek 51 Miejsce zamieszkania Brzeźce Wykształcenie Średnie, rolnicze Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 30 lat Na jakich stanowiskach byłaś zatrudniona? -Obecnie zastępca team leadera zespołu pakowania róż. Wcześniej; pielęgnacja gerbery, uprawa ogórków i pomidorów, pielęgnacja anturium, sortowanie róży. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Rodzina, dom, dzieci. Pracuję […]

26/05/2019 Urszula Gruza
26/05/2019 Przemysław Stachowski

Zespół – Pytania Wiek 35 lat Miejsce zamieszkania Pawłowice Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 14 lat Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Zaczynałem od budowy obiektu Anturium, następnie pracowałem na sortowaniu i pakowaniu Róży. Kolejny etap – jak na razie najdłuższy – Kierownik Działu Realizacji Zamówień Róża. Obecnie Manager Działów Realizacji […]

26/05/2019 Jacek Kruk

Wiek 50 Wykształcenie Średnie techniczne Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 23 lat Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Pracownik budowlany, dyżurny obsługi kotłów, kierownik budowy. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Zawodowy – budowa szklarni róż 5 ha. Prywatny – rzucenie palenia papierosów po 30 latach nałogu. Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? […]

26/05/2019 Izabela Wąsiewska

Wiek 51 Miejsce zamieszkania Brzeźce Wykształcenie Zawodowe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 16 lat Na jakich stanowiskach byłaś zatrudniona? Praca w szklarni z uprawą róż – pielęgnacja. Sortowanie i pakowanie róż. Team leader pakowania róż Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Rodzina, wykształcenie dzieci. Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? Lubię tę […]

26/05/2019 Kordian Kwaśniak

Wiek 35 Miejsce zamieszkania Tychy Wykształcenie Licencjat Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? 16 Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Budowa szklarni, ścinanie róż; dyżurny zmianowy; kierowca ciężarówki; sprzedawca na filii Lublin Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Zostanie szefem filii w Tychach Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? Spełniam się zawodowo. W wolnym czasie…? […]

26/05/2019 Roman Kwaśniak
26/05/2019 Jacek Świtaj

Zespół – Pytania Wiek 41 Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Średnie: technik – mechanik Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? 25 Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Obecnie: Kierownik Filii Bronisze, wcześniej: sprzedawca kwiatów i warzyw, pracownik fizyczni szklarni Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Dwoje brzdąców Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? Firma daje mi […]

25/05/2019 Adam Szetela

Zespół – Pytania Wiek 29 Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 2015 roku Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Obecnie w JMP Flowers pracuję jako specjalista ds. ciągłej optymalizacji. Wcześniej byłem na wdrożeniu na stanowisku specjalisty ds. uprawy Phalaenopsis. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Próba nauczenia się […]

25/05/2019 Maria Szetela

Zespół – Pytania Wiek 28 Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Wyższe – HRM Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 2015 roku Na jakich stanowiskach byłaś zatrudniona? W JMP Flowers pracuję na stanowisku HR Business Partnera. Pracę rozpoczynałam jako specjalista ds. rekrutacji i selekcji. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Zatrudnienie wielu nowych pracowników […]

25/05/2019 Piotr Kozak

Wiek 35 Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 2016 roku Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? W JMP Flowers jestem Regionalnym Managerem Sprzedaży. W poprzedniej firmie zajmowałem stanowisko Managera Operacyjnego. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Zawodowo największym sukcesem jest zmiana pracy i możliwość rozwijania kompetencji managerskich na wyższym poziomie. Pracuję […]

25/05/2019 Tomasz Krupa

Wiek 47 Miejsce zamieszkania Puławy Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? od 2016 Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? MPIT Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Budowa Zespołu Pionu Inwestycji (ponad 100 osób)/ Pomyślna realizacja projektów inwestycyjnych z budżetem sumarycznym ponad 1 mld PLN; Synowie Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? Uważam, że […]

25/05/2019 Michał Ptaszek

Wiek 38 Miejsce zamieszkania Stęzyca Wykształcenie wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? od dziecka Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to moja dziewczyna Pracuję w JMP Flowers, ponieważ….? praca tu daje mi dużo satysfakcji W wolnym czasie…? gram na gitarze i pływam na kajcie W życiu ważne jest dla mnie…? wiara, nadzieja, miłość […]

25/05/2019 Jacek Ptaszek

Wiek 36 Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Wyższe Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Od 11 roku życia Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Sortowanie pomidorów, rozwój systemów IT, Manager Pionu Sprzedaży, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny JMP Flowers RUS Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Zawodowo jestem dumny, że zbudowałem zespół managerów, z którymi co […]

25/05/2019 Agnieszka Ptaszek

Wiek 35 lat Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Wyższe (Absolwentka studiów dziennych SGH w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing, studia dzienne SWPS, Psychologia Społeczna), absolwentka studiów Doktoranckich (ekonomia) SGH; międzynarodowy program CEMS (stypendium na uniwersytecie Erasmus w Rotterdamie), podyplomowe studia florystyczne na SGGW, kurs w Istituto Marangoni (Mediolan). Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? […]

25/05/2019 Maria Ptaszek
25/05/2019 Jarosław Ptaszek

Wiek 66 lata Miejsce zamieszkania Stężyca Wykształcenie Wyższe, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW Od ilu lat pracujesz w jmp flowers? Założyłem firmę w 1977 r. Na jakich stanowiskach byłeś zatrudniony? Firmę budowałem od podstaw z garstką pracowników. Mój największy sukces (zawodowy lub/i prywatny) to Największym sukcesem są moje dzieci oraz zbudowanie firmy wspólnie z […]

24/05/2019 Działalność społeczna

Należy dodać, iż firma JMP słynie nie tylko z produkcji kwiatów, ale również z poszanowania spuścizny rodzinnej i Ziemi Stężyckiej, angażując się w życie i rozwój lokalnej społeczności. Już w 1999 roku Jarosław Ptaszek jako sponsor i Przewodniczący Społecznego Komitetu Wspierania Kultury Fizycznej przyczynił się do powstania przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego o nawierzchni ze sztucznej trawy.

24/05/2019 Nagrody i wyróżnienia

Jednym z największych sukcesów firmy JMP, świadczącym o dużym szacunku i uznaniu przez holenderskich mistrzów kwiaciarstwa, było nadanie w 2003 roku przez Nica van der Knaapa, właściciela firmy Anthura®, imienia „Marysia” (od imienia żony Jarosława Ptaszka) swej najnowszej odmianie anturium. „Marysia” jest pierwszą na świecie odmianą anturium w kolorze żółtym.

24/05/2019 Tradycyjnie innowacyjni

Tradycje przedsiębiorczości sięgają w rodzinie Ptaszków sześciu, a ogrodnictwa pięciu pokoleń wstecz, plasując tym samym Rodzinę Ptaszków wśród najstarszych rodów biznesowych w Polsce. Nestorem rodu był Jan Ptaszek, młynarz, który w 1931 roku otrzymał świadectwo przemysłowe. Zaopatrywał w mąkę całą okolicę. Wytwarzał ją w bardzo nowoczesnym jak na tamte czasy młynie, napędzanym silnikiem Diesla. Ten sam pradziadek, w pobliskiej Stężycy, kupił hektar nieużytków klasy (V-VI) na skraju lasu. Wykarczował skarłowaciałe jałowce i akacje, nawiózł tony torfu z gliną, postawił kilka inspektów oraz założył sad. W latach 50. wspólnie z synem Józefem zbudował dwa tunele szklarniowe. Uprawiali w nich pierwsze w gminie pomidory pod szkłem oraz kwiaty – chryzantemy i modne wówczas goździki. W latach 60. powstała pierwsza szklarnia.

24/05/2019 O firmie

JMP Flowers uprawia ponad 70 odmian róż na powierzchni 5,65 ha oraz 70 odmian anturium na powierzchni 2,7 ha, a przede wszystkim aż 200 odmian orchidei na powierzchni 10 ha.

05/01/2017 Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej ST14

zamknięte

23/11/2016 Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW.

zamknięte

facebook
facebook