Już 40 lat

Budowa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu- dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz w ramach projektu: Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.

Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz w ramach projektu: Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe.

Ogłoszenie wyników

Treść wyników- wejdź 

Zmiana nr 7 z dnia 19.07.2019r.

Treść zmiany – wejdź

Zmiana nr 6 z dnia 15.07.2019r.

Treść zmiany- wejdź

Załącznik nr 1 – Warunki przyłączenia- wejdź

Zmiana nr 5 z dnia 11.07.2019r.

Treść zmiany – wejdź

Załącznik nr 1- Formularz kosztów serwisowych – wejdź

Zmiana nr 4 z dnia 05.07.2019r.

Treść zmiany – wejdź

Załącznik nr 1 – Gwarancja zwrotu zaliczki – wejdź

Załącznik nr 2 – Gwarancja dobrego wykonania – wejdź

Zmiana nr 3 z dnia 02.07.2019r. 

Treść zmiany- wejdź

Załącznik nr 1- Gwarancja zwrotu zaliczki – wejdź

Załącznik nr 2- Gwarancja dobrego wykonania – wejdź

Załącznik nr 3- Schemat przebiegu rurociągów – wejdź

Załącznik nr 4- Geotechniczne warunki posadowienia- wejdź

Zmiana nr 2 z dnia 26.06.2019r.

Treść zmiany- wejdź

Załącznik nr 1- Warunki przyłączenia – wejdź 

Zmiana nr 1 z dnia 19.06.2019r.

Treść zmiany- wejdź

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy- wejdź

Publikacja 10.06.2019r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. I Proceduralna- wejdź

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. 2- Załącznik Techniczny – wejdź

SIWZ cz. 2 Zał. 1T – wejdź

SIWZ cz. 2 Zał. 2T – wejdź

SIWZ cz. 2 Zał. 3T – wejdź

SIWZ cz. 2 Zał. 4T – wejdź

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia cz. 3 – Wzór kontaktu – wejdź

Formularz ofertowy – wejdź

Formularz kosztów serwisowych – wejdź

facebook
facebook