Już 40 lat

Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej ST14

facebook
facebook