Już 40 lat

Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW.

facebook
facebook