Już 40 lat

Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW.

facebook
facebook