Już 40 lat

Działalność społeczna

Kolejne przykłady to finansowe wsparcie udzielane lokalnej drużynie piłkarskiej – dumy Stężycy – oraz odbudowie stadionu sportowego w Stężycy, który jest jednym z najładniejszych stadionów sportowych w Województwie Lubelskim.

 Jarosław Ptaszek wraz z Rodziną i Wspólnotą Gruntową zorganizowali i wsparli finansowo projekt budowlany Centrum Edukacyjno-Sportowego w Stężycy. Obecnie dzieci i młodzież szkolna z gminy Stężyca ma  dogodne warunki do nauki oraz uprawiania sportu w obiektach Centrum.

 Od 2005 roku Jarosław Ptaszek pełni zaszczytną funkcję Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Stężycy. W trakcie swoich kadencji udało mu się zaktywizować mieszkańców Stężycy do prac społecznych na rzecz realizacji inwestycji „Starorzecze Wisły – Aktywna Rekreacja w Stężycy”, gdzie – także osobiście – wykonał wiele prac na zasadzie wolontariatu.

 Jacek Ptaszek z ramienia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, we współpracy z Fundacją BGŻ, od 2013 roku jest inicjatorem i zarządza projektem „English Club”, czyli programem nauki języka angielskiego dla gimnazjalistów, w ramach którego 50 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Stężycy otrzymuje co rok bezpłatne zajęcia z języka angielskiego.

Jarosław Ptaszek był też Przewodniczącym Zespołu ds. Inwestycyjnych Towarzystwa Przyjaciół Stężycy, który ściśle współpracował z Architektem i Inspektorem Nadzoru, nadzorował Generalnego Wykonawcę przy budowie Wyspa Wisła. Obecnie jest on Przewodniczącym Zespołu Gospodarczego Towarzystwa Przyjaciół Stężycy nadzorującym działalność gospodarczą Wyspa Wisła. Ta inwestycja o wartości ponad 20 mln PLN to świetnie zorganizowany park rekreacyjny o powierzchni ponad 23 ha. To też największa tego typu inwestycja w Polsce zrealizowana przez Organizację Pożytku Publicznego. Powstało tutaj 16 miejsc pracy, a mieszkańcy Stężycy i przyjeżdżający turyści mają teraz bardzo dobre warunki do aktywnej rekreacji, wypoczynku i doskonałej gastronomii. Wyspa Wisła jest znana z szeregu wydarzeń artystycznych i kulturalnych: Wyspa Wisła Regaee Festival, Wisła Gospel Festival, Triathlon Stężycki, JMP Flowers Tenis Cup oraz kilka edycji Flower Show realizowanych wspólnie ze szkołą Pani Marioli Miklaszewskiej. Jest to również przejaw zamiłowania Rodziny Ptaszków do muzyki i sportu.

Za swoją działalność Jarosław Ptaszek został odznaczony przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Złotym Krzyżem Zasługi RP oraz medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Otrzymał on również medal Zasłużony dla Ziemi Stężyckiej. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać osoba od lokalnego społeczeństwa. Towarzystwo Przyjaciół Stężycy pod przywództwem jego Prezesa daje pozytywny przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

facebook
facebook