Już 40 lat

ponowne zakwitanie

Czy należy odciąć pęd po przekwitnięciu?

Czy należy odciąć pęd po przekwitnieniu?

Należy ściąć pęd 1 cm powyżej pierwszego żywego przykwiatka/„oczka” na łodydze, wówczas odrośnie nowy pęd i zakwitnie.

Kwitnięcie Stroczyka

Dlaczego roślina długo nie kwitnie?

Szybkość ponownego zakwitania jest cechą odmianową. Niektóre odmiany potrzebują więcej czasu by ponownie zakwitnąć. Niestety są także pewne odmiany które nigdy nie zakwitają w warunkach domowych ponownie. Jeżeli roślina nie zakwitła w ciągu 2 lat, najlepiej ją wyrzucić.

facebook
facebook