Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW.

„JMP FLOWERS POWER” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz  cieplnej – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ PROCEDURALNA  (Część I SIWZ) – Wejdź

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ TECHNICZNA  (Część II SIWZ) –  Wejdź

WZÓR KONTRAKTU – Wejdź

AKTUALNY WZÓR KONTRAKTU – 24.01.2017 (Załącznik 3 do Uzupełnienia nr 4) – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – Wejdź

WZÓR OŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA – Wejdź

 UZUPEŁNIENIE NR 1 z dnia 13.12.2016 – Wejdź

UZUPEŁNIENIE NR 2 z dnia 28.12.2016 – Wejdź

UZUPEŁNIENIE NR 3 z dnia 16.01.2017 – Wejdź

UZUPEŁNIENIE NR 4 z dnia 24.01.2017 – Wejdź