Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej ST14

Projekt: Budowa wnętrzowej stacji transformatorowej ST-14 wraz z kogeneracyjnymi generatorami prądotwórczymi. Budowa linii Kablowych SN 15kV i nn 0,4kV wraz z kanalizacją kablową dla zasilenia projektowanej hali instalacji szklarniowych i szklarni na terenie gospodarstwa ogrodniczego JMP w Stężycy.

Dokumentacja do pobrania – Wejdź

Zakres Dostawy

Dostawa obejmuje:

  1. Kompleksowe dostarczenie, montaż oraz podłączenie wyposażenia stacji transformatorowej zgodnie z Projektem Budowlanym,
  2. Wykonanie zasilania dostarczonej stacji zgodnie z Projektem Budowlanym,
  3. Podłączenie Kogeneracyjnych Jednostek Wytwórczych zgodnie z Projektem Budowlanym (granica podłączenia to zaciski wyjściowe generatora),
  4. Kompleksowe dostarczenie Agregatu Prądotwórczego
  5. Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego zgodnie z Projektem Budowlanym.
  6. Uruchomienie stacji, przeprowadzenie odbiorów,
  7. Dostarczenie  kompletnej Dokumentacji powykonawczej, wraz z protokołami pomiarów,
  8. Uzyskanie odbioru wykonanych robót  przez przedstawicieli PGE,
  9. Aktualizacja i  uzgodnienie  z PGE „ Instrukcji eksploatacji i współpracy ruchowej pomiędzy JMP Flowers GP Sp. z o. o. i PGE dystrybucja S.A.”