Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW.

„JMP FLOWERS POWER” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz  cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 04.12.2017 r. – Wejdź

Uzupełnienie 4 z dnia 07.11.2017 r.

Uzupełnienie nr 4 – Wejdź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Proceduralna (Część I SIWZ) – Wejdź

Uzupełnienie 3 z dnia 31.10.2017 r.

Uzupełnienie nr 3 – Wejdź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Proceduralna (Część I SIWZ) – Wejdź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Techniczna (Część II SIWZ) – Wejdź

Zaktualizowany Załącznik B – Wejdź

Zaktualizowany Załącznik D – Wejdź

Załącznik H – Wejdź

Załącznik I – Wejdź

Uzupełnienie 2 z dnia 17.10.2017 r.

Uzupełnienie nr 2 – Wejdź

Aktualny wzór umowy – Wejdź

Załącznik B – Wejdź

Uzupełnienie 1 z dnia 11.10.2017 r.

Opis zmian nr 1 – Wejdź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Proceduralna (Część I SIWZ) – Wejdź

Załącznik 1 – Analiza gazu 

Załącznik B – Wejdź

Załącznik C – Wejdź

Trasa prowadzenia kabli elektrycznych – Wejdź

Załącznik F – Wejdź

Wzór umowy – Wejdź

 Publikacja z dnia 03.10.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Proceduralna  (Część I SIWZ) – Wejdź

Załącznik b) Oświadczenie Oferenta 1 – Wejdź

Załącznik c) Oświadczenie Oferenta 2 – Wejdź

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część Techniczna (Część II SIWZ) –  Wejdź

Załącznik A – Wejdź

Załącznik D/E – Wejdź